TransportLEAD – en del av JAMBIZ Group


JAMBIZ Group är en plattform och ett nätverk som skapar tillväxt och utveckling för svenska konsultbolag. Gruppen består av framgångsrika specialistbolag som delar samma värderingar, företagskultur och mål. På JAMBIZ stödjer och arbetar vi tillsammans vilket gör det möjligt för alla bolag att växa och utvecklas.

TransportLEAD har med hjälp av ny teknik kunnat utveckla innovativa resursplaneringssystem för bland annat bemanning, turism och kollektivtrafik. Genom att använda scenariobaserade referensexempel har vårt fokus på helhetslösningar inom planering av resurser, schemaläggning, ekonomihantering, avtalshantering och optimering, gjort oss till ett ledande företag i branschen.

Genom att vara en del av JAMBIZ kommer TransportLEAD kunna växa och skala upp, och således skapa trygghet både för oss och för våra kunder.

Meet the team